Login för återförsäljare
sofSURFACES logo
duraTRAIN logo


duraSOUND akustiska gummiplattor

Störande ljud och vibrationer från träningsutrustning dämpas rejält med duraSOUND akustiska gummiplattor från sofSURFACES. Vi har tagit fram duraSOUND för att sprida energin för en bättre akustisk upplevelse för både dina kunder och dina grannföretag.

duratrain floor tile


Tigaär guld

Buller leder till döden för otaliga träningslokaler. Ljudnivåerna kan avgöra om träningen är bra eller inte och även spela en roll i huruvida intilliggande företagsverksamheter lyckas.

Idag när blandad användning och flerfamiljshus är norm i stadsmiljöcentrum är minskningen av hörbara konstruktionsburna ljud avgörande. Att förstå designen och vetenskapen bakom ljud är en väsentlig del i planerna för alla träningslokaler. Till fördel för alla inblandade, i vissa jurisdiktioner finns det även akustiska kontrollstandarder som säkerställer att försiktighetsåtgärder vidtas för att mildra alltför stort, repetitivt och störande ljud.

Du är skyldig dig själv såväl som dina grannar att se till att ha den bästa ljuddämpande ytan.


Tidernas design

Det viktigaste övervägandet för en träningslokal är att kunna förstå hur energi förflyttar sig inom den.

Buller kan resa genom din byggnad på både luftburna och strukturburna sätt. Ett bra exempel på luftöverfört ljud skulle vara musik som passerar under dörrarna under ett aerobics-pass eller en tyngdlyftares grymtningar när han/hon pressar sig till sitt yttersta. Strukturburet buller uppträder vanligtvis med inverkan av ett objekt med trubbig kraft på golvet eller vibrationerna från många elliptiska maskiner. Stöt- och vibrationsenergin kommer överföras genom själva den stela byggnadsstrukturen och lätt vidare till närliggande utrymmen. Varje typ av ljud presenterar en unik uppsättning utmaningar.

Två stora ljudpåverkare är byggmaterial och människor/utrustning.


Byggmaterial

Du måste ha en helhetssyn när det gäller bullerbekämpning och inte bara ta hänsyn till byggmaterialet i ditt eget utrymme utan även intilliggande utrymmen.

Varje fysiskt element i en träningslokal påverkar dess förmåga att leda, absorbera eller reflektera ljud:
1. Form - hörnen och kurvorna på ytväggar, tak och golv
2. Material - cementväggar, gips och undertak, vinylgolv, innerdörrar och eluttag
3. Utrustning - hård, ljudreflekterande träningsutrustning


Effekterna av människor och utrustning

När en tyngdlyftare släpper en hantel kommer den producerade energin fortplanta sig åt alla håll som den kan. I de flesta fall tillåter akustiken i en träningslokal att ljudet går under golvmattor, genom väggar och bortom tak, vilket stör de som använder angränsande rum, företagslokaler eller bostadsutrymmen.

Effekterna av ljud från människor och utrustning sträcker sig långt bortom bara vikter. Cirkelträning, löpband, spinnklasser, dans, CrossFit och aerobics skapar alla unika utmaningar.

duratrain floor tile


Let's Get Physical” - Skillnaden med duraSOUND

Det är inte raketforskning men det är nära nog. De fysiska egenskaperna hos duraSOUND akustiska gummiplattor möjliggör omfattande ljuddämpning och förlängd livslängd med:
a. exakt konstruerade luftfickor som fångar in ljud och
b. en mångsidig konstruktion som fångar upp, absorberar och sprider vibrationer och ljudenergi.

duraSOUND-plattorna är tillverkade i 100% återvunnet material och är konstruerade för att styra vibrationer, fånga lite luft, minska ljud från stötar och fånga upp ljudöverföringen med upp till 38 decibel (dB)! 


Lugn och trygg

Minska skadorna med vetenskapen bakom duraSOUND gummiteknik. Ytan minskar kraftigt studsningen av vikter och tung utrustning som potentiellt kan ha försvagande konsekvenser för material och konstruktion om det inte tas med i beräkningen.


Förstå vetenskapen bakom tystnad

sofSURFACES samarbetar med en världsomspännande organisation som ackrediterats som ett ISO 17025: 2005 laboratoriesystem av USAs Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology (NIST) under National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP Lab Code: 100227-0).I dessa test uppfyller och överstiger duraSOUND alla tre globala betygssystemen:

• Ljudöverföringsklass (STC), ASTM E/413, för luftburet ljud
• Nedslagsisolationsklass (IIC), ASTM E492/E989, för nedslagsljud
• Delta IIC (ICI) Denna branschbedömning innebär att man testar en viktkonstruktion på betong och sedan mäter skillnaden mellan betong och ytbehandlingsprovet över betongen. Vi är ständigt överlägset rankade gentemot våra konkurrenter - be bara att få se våra Delta IIC-betyg!

Internationella byggnadskoden föreslår betyg på 50 för STC- och IIC-testning. Som du kan se är sofSurface-lösningarna minst 53 och så höga som 56 över en bar 15 cm betongplatta (utan tak)!


duraSOUND låter inte som något annat

Utöver dessa standardtester genomgår sofSURFACES ytterligare noggrann testning som visar exakt hur våra exklusiva ytbeläggningar fungerar i praktiken. Våra kraftprov använder 11 och 24 kilos vikter som släpps från olika höjder för att demonstrera en mer realistisk effekt av hur vår produkt kommer fungera i

duratrain floor tileduratrain floor tile
Adressering av bullerföroreningar

Alla ljud som är för höga eller som varar för länge kan leda till miljöstress, intrång och till och med ångest - det här inkluderar ljuden i dina träningslokaler! Vidare innebär en högre ljudnivå i träningslokalerna att dina kunder är mer benägna att öka volymen i sina hörlurar vilket i sin tur kan bidra till bestående hörselskador. Bullerreduktion resulterar inte bara i en mer tilltalande träningsupplevelse för kunderna utan kan även leda till ett hälsosammare liv för dina medlemmar.

Ljudtrycksnivån (SPL) definieras specifikt i decibel. Tänk på att varje 3 dB ökning fördubblar ljudenergin (men detta är endast märkbart för en lyssnare). När 10 dB läggs till ökar energin tio gånger, medan ett tillägg på 20 dB ger en hundra gångers ökning. Då människor inte uppfattar amplitud linjärt så kommer en 10 dB reduktion låta som om ljudstyrkan minskade med 50 %. En minskning av 1 till 2 dB anses vara en "märkbar" skillnad.

Att förstå ljud och frekvenser i en träningslokal är en vetenskap, det inkluderar att förstå roten av ljud och vibrationer. Lyckligtvis har duraSOUND akustiska gummiplattor konstruerats för att minska alla sorters ljud. Vi gör våra sofSURFACES ytbehandlingar bättre än industristandarden i alla kategorier vilket leder till praktiskt taget tysta tillämpningar.

duratrain floor tile

DESIGNA DIN LEKPLATSYTA

Prova vår nya lekplatsdesignsapplikation.

Skapa en anpassad lekplatsyta genom att kombinera ett nästan obegränsat antal färger.

försök nu

Make an inquiry

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form