Login för återförsäljare
sofSURFACES logo

Nyheter

Check our latest updates and background information:

Bakgrundsinformation

Det finns en hel del information, framför allt om falldämpande ytor.
 Här hittar du tre artiklar på nederländska och några länkar till framför allt amerikanska organisationer som är verksamma inom lekplatsbranschen.

Säkerhet

Photo of testing equipment

ASTM International  www.astm.org
CSA Standards (The Canadian Standards Association)  www.csa.ca
CPSA (Consumer Product Safety Commission)  www.cpsc.gov
IPEMA (International Playground Equipment Manufacturers Association)  www.ipema.org
National Center on Accessibility  www.ncaonline.org


Finansiering

Photo of children playing on playground

School Grants  www.schoolgrants.org
Funding Factory  www.fundingfactory.com


Organisationer

Photo of child on playground

Organizations Boundless Playgrounds  www.boundlessplaygrounds.org
Kids Around the World  www.kidsaroundtheworld.com
Kaboom  www.kaboom.org
International Playground Contractors Association  www.playground-contractors.org
US Play Coalition  www.usplaycoalition.clemson.edu
American Association for Physical Activity and Recreation  www.aahperd.org/aapar
Play Everyday  www.playeveryday.org


Publikationer

Photo of publications we're in

Park & Rec Business  www.parksandrecbusiness.com
Playground Magazine  www.playgroundmag.com
Recreation Management  www.recmanagement.com
Landscape Architecture  www.asla.org/nonmembers/lam.cfm
Parks & Recreation Magazine  www.nrpa.org
Landscape Architect and Speficiers News  www.landscapeonline.com

Informativa artiklar

Making An Educated Decision on Playground Surfacing

Photo of article one

Följande information har lämnats för att ge en grundläggande översikt av de viktigaste typerna av lekplatsbeläggningar som finns, tillsammans med de speciella fördelar och begränsningar som är unika för varje typ av system.  Oavsett om du är en arkitekt, daghemsägare, PTA-medlem eller lekplatsutrustningsleverantör, innehåller den här artikeln information som är nödvändig för att ge dig de rätta verktygen för att fatta ett välgrundat beslut avseende lekplatsbeläggning.

läs mer>>


Maintaining the Integrity of Your Playground Surface

Photo of article two

Med tanke på kostnaden för syntetisk beläggning, i kombination med snäva budgetar, ställer sig många köpare en nyckelfråga. Hur kan vi få maximal prestanda från vår lekplatsyta under längst tid?

läs mer>>


Five Things You Should Know About Fall Protection Standards

Photo of article three

Playground safety surfacing is governed by a standard called ASTM F1292. Den tekniska benämningen för dokumentet är standardspecifikationen för dämpningsinverkan av ytmaterial inom användningsområdet lekredskap.

läs mer>>


Ensuring Playground Safety

Photo of article four

Med mer än 200 000 barn som skadas på amerikanska lekplatser varje år, är det ett måste att ägna stor uppmärksamhet åt lekplatssäkerhet för alla ledare för rekreationsanläggningar eller parkdirektörer. Att noggrant välja åldersanpassade lekplatselement och säkerställa god tillsyn och underhåll är avgörande steg mot att skydda barn från skador. Och då 80 procent av skadorna orsakas av fall mot marken, bör den största uppmärksamheten ges till lekplatsens säkerhetsytor.

läs mer>>


What a SofTILE System Can Offer You

Photo of article five

Presenterar SofTILE® DuraSAFETM-serien. Det enda ytbeläggningssystemet designat för att erbjuda fallskydd från topparna av säkerhetsbarriärer utan extra kostnad.

läs mer>>