Login för återförsäljare
sofSURFACES logo

About Us

For more than a quarter century, SofSurfaces has relentlessly pursued perfection. We have pioneered every aspect of the design, manufacture and installation of interior and exterior rubber surface tiles. Because we aren’t satisfied with merely meeting industry standards, we have developed proprietary processes that allow us to set new standards for quality, durability and value. And independent drop testing proves that our tiles are the safest in the world. We use 100% recycled materials to create long-lasting, attractive tiles that can stand up to the harshest conditions, from weather to wear and tear. Installed by certified installation professionals and backed by a best-in-industry Limited Lifetime Warranty, SofSurfaces rubber surface tiles protect your investment and the people you serve.


Company Direction

photo of duraTRAIN tile

SofSurfaces is an ISO 9001:2008 compliant, privately owned company that specializes in the manufacturing and distribution of highly-specialized safety surfacing products for use under childrens play centers.  Since 1992 our company has been committed to manufacturing quality safety surfacing products on an international basis. 

SofSurfaces manufactures an average of 2.5 million square feet of surfacing annually, the largest producer of impact attenuating surfacing in North America.  SofSurfaces is insured and bondable both domestically and internationally.   Our success in the design, manufacturing, distribution, and installation of safety surfacing is the result of heavy investment, innovation and production technology, combined with a dedicated commitment to providing each customer with a superior finished product, on time, and at a competitive price.


1989

Photo of playground

Vi började som en liten, men hängiven regional leverantör av avjämningsgolv, även kallad PIP (Poured In Place). Efter några år, drog vi en del slutsatser, som skickade företaget i en helt annan riktning.

Vi lärde oss att vår kvalitet var mycket beroende av installatören liksom på vädret på installationsdagen.
Och eftersom vi inte kan förutsäga vädret, drog vi slutsatsen att vi inte kunde garantera kvaliteten och falldämpningen på vår produkt. Vi ville bli marknadsledare, men vi kunde inte uppnå detta med avjämningsgolv.


1992

Photo of locking system

Vi började utveckla vad som skulle visa sig bli den bästa produkten på marknaden. Det fanns en hel del fallgropar på vår väg och många saker vi införde var helt nya inom branschen. Vi var de första som utvecklade plattor som hakar i varandra. Den första designen kallades Shiplap. 13 år och 4 designer senare introducerade vi KrossLOCK. Detta system är mycket motståndskraftigt mot vandalism och är fortfarande en stor framgång.


2001

Photo of person standing on tile

Efter att ha övertygat dina kunder om fördelarna med vårt anslutningssystem började vi använda våra ihåliga nitar, ett helt unikt system på marknaden. De ihåliga dubbar säkerställer falldämpning, vilket tillät oss att använda en golvyta som var mycket tjockare än vanligt, och även en hel del mer slitsäker.

Detta säkerställde vår position som marknadsledare.


2007

Warranty logo

Det året var vi de första och enda att inrätta ett garantisystem på 10 år, där falldämpningen också ingick.


2011

photo of testing equipment

Efter tre år av intensiv forskning och utveckling, slutförde SofSurfaces utvecklingen av ett ny och unikt produktionssystem. Vår helt automatiserade system är helt baserat på HMI (Human Machine Interface), där varje produktionsaspekt ständigt följs upp med avancerade datatekniker. Därför är våra produkter mycket exakta och konsekvent kvalitet.


Framtiden

Vår framtid handlar om att definiera följande:

1 - Är de aktuella säkerhetsstandarderna tillräckliga?

På sextiotalet visade tester att HIC-värden över 1000 kan vara livshotande. Dessa fynd har övertagits i lekindustrin och i olika standarder och krav. Lekplatsytor måste nu testas enligt EN1177. När HIC når 1000 i laboratorietester, är detta fallhöjden för den produkten.

Runt år 2000, utfördes nya tester inom bilindustrin som säkerställde att den amerikanska National Highway Traffic Safety Administration ställer nya krav på HIC-värden. För bilolyckor fastställdes HIC-värden till högst 700 HIC för 6-åringar och äldre.

För barn yngre än 3, fastställdes dessa värden till högst 570 HIC. För oss fanns det bara en logisk slutsats: barn bör åtnjuta precis samma säkerhetskrav på lekplatser.

2 - Efterföljs de nuvarande standarderna?

Under 2010 började vi testa befintliga golv i Nordamerika. Anledningen till detta var att vi märkte att mycket få tester gjordes på golv efter montering. Det visade sig att en hel del ytor inte uppfyllde 1000 HIC-kravet, inte ens direkt efter installationen.

Det framgår också att vid låga temperaturer - och barnen leker vid låga temperaturer också - var testresultaten inte alltid så bra. Studien ser till att vi åtar oss att informera våra köpare om HIC-värden, vad de innebär och vad som är viktigt när man överväger lekplatsytor.

Vi såg till att HIC-värden är tillgängliga för användarna. Vi erbjuder nu också gratis HIC-mätningar. Under de kommande åren vill vi säkerställa att normerna i vår bransch förbättras och att varje yta testas regelbundet, så att standarderna faktiskt efterlevs.