Login för återförsäljare
sofSURFACES logo

Underhåll

When considering the right playground surfacing option for any application, maintenance requirements and associated costs warrant serious consideration.

While most purchasers recognize the significant maintenance costs associated with loose fill systems, few realize that some synthetic surfaces also require significant ongoing maintenance for optimal performance. In fact, given the higher initial purchase price, it is often assumed that the initial investment in a synthetic surface will be more than offset over time due to a lack of maintenance requirements.

DuraStrong roof tiles

Naturligtvis kommer din takterrass se snyggare ut om du ger det en högtryckstvätt varje år. Men att inte underhålla det kommer inte att påverka hållbarheten av plattorna på något sätt.

DuraTrain fitness tiles

Det är bäst att rengöra duraTrain-plattor med en kombiskurmaskin, såsom Kärcher BR 40/10C. Skura dem för hand fungerar också, naturligtvis.

DuraSafe playground tiles

DuraSafe golv är helt underhållsfria. När du väljer rätt falldämpningsyta är underhåll och underhållskostnader viktiga faktorer att ta hänsyn till. De flesta köpare tar hänsyn till underhållskostnader för lösa bottenmaterial, men vissa gummigolv och konstgräs behöver en hel del underhåll för att upprätthålla uppfyllande av falldämpningskraven.

Sanningen när det kommer till underhåll

En hel del av gummigolv, särskilt avjämningsgolv, behöver mycket underhåll för att fortsätta uppfylla kraven.

Varför?

Avjämningsgolv är mycket porösa och falldämpning skapas av luftkuddar mellan gummit. När dessa luftkamrar fylls med sand eller annan smuts minskar stötdämpningen snabbt. Ju längre smutsen finns kvar på golvet, desto djupare tränger det in i systemet och desto svårare är det att rengöra. Det rekommenderas ofta att tillämpa en ny beläggning på golvet, men det bidrar inte till dämpningsegenskaperna och det är ofta mycket dyrt.

Konstgräs

I artificiella grässystem används sand för att se till att fibrerna står upp. När all sand har lekts bort ligger fibern platt och slits snabbt. Det är mycket svårt att rengöra konstgräs. Konstgräs bör borstas minst två gånger per år, med alla medföljande kostnader.

Vandalism

Tyvärr vandaliseras lekplatser ofta. Konstgräs och avjämningsgolv är svåra att reparera, vilket innebär höga reparationskostnader.

Lösningen

SofSurfaces har en annan syn på prestandan hos falldämpande ytor; det är helt annorlunda jämfört med andra gummiplattor eller avjämnade lekplatsytor. Våra plattor har ett tjockt toppskikt, där smuts inte kommer in.

Falldämpningsegenskaperna skapas av ihåliga dubbar på undersidan. Det är därför vi kan erbjuda livstidsgaranti på falldämpning, utan behov av underhåll. KrossLock-systemet som sammanbinder plattorna ser till att de är resistenta mot vandalism.

Om reparationer behövs tar det oftast bara en timme, till en kostnad av endast 50 €.  Den väl genomtänkta konstruktionen av våra plattor i kombination med unika falldämpande egenskaper och hållbarhet säkerställer att vårt system är underhållsfritt.

Slutresultatet

Under en period på 15 år, kommer vårt system inte bara erbjuda den bästa falldämpningen, det blir också den billigaste lösningen, garanterat!

Photo of poured in place vs duraPLAY